Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

Đăng kí thi tiếng Anh, Đức A2, B1, B2, C1 tháng 08.2017 tại IBA Việt Nam

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu dưới, không bỏ sót ô trống nào, nếu không sẽ bị báo lỗi. Các thông tin được điền sẽ là cơ sở để liên lạc, và in lên chứng chỉ nếu đạt được. Sau khi đăng kí, các bạn có 1 tuần để chuyển khoản lệ phí thi. Nếu bạn nào có nhu cầu ôn thi, vui lòng liên hệ 093 232 7455 | 0904 969 086 | 0915 921 192

Lưu ý: sau khi gửi thông tin đăng kí. Các bạn vui lòng đợi trang tải lại, và cuộn xuống dưới để xem thông tin thanh toán lệ phí thi.

Họ tên*
Giới tính:*
Ngày sinh:*
 / 
 / 
Nơi sinh:
Số hộ chiếu / chứng minh thư:
Quốc tịch*
Họ tên Phụ huynh:*
Quan hệ:*
Học vấn*
Địa chỉ: *
Điện thoại:*
E-mail:
Ngôn ngữ thi:*
Cấp bậc:*
Môn thi:*
Có ôn thi không?*
Tải hình hộ chiếu
Mã xác minh: